Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (W.III.JSz-4292/01/08)
Platforma EDUPOLIS wsparciem dla nauczyciela
Rodzaj
Szkolenia rad pedagogicznych
Dział
Edupolis
Wymiar
4 godzin
Kierownik
Agnieszka Przybyszewska (881-93-31-88)
Opłaty
400 zł