Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (W.III.JSz-4292/01/08)
Platforma EDUPOLIS wsparciem dla nauczyciela
Dane formy doskonalenia
Tytuł
Platforma EDUPOLIS wsparciem dla nauczyciela
Kierownik
Agnieszka Przybyszewska
Liczba godzin:
4
Dane zamawiającego
Dane nabywcy
Dane płatnika/odbiorcy
Zgłoszenie zostało wysłane.