Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Przydatne techniki oceniania kształtującego w pracy nauczyciela (zdalnie)
Rodzaj
Szkolenia rad pedagogicznych
Dział
Warsztat pracy nauczyciela
Wymiar
2 godzin
Kierownik
Agnieszka Przybyszewska (881-93-31-88)
Opłaty
500 zł