Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Kreatywne zabawy – metody aktywizujace z wykorzystaniem klocków
Rodzaj
Szkolenia rad pedagogicznych
Dział
Warsztat pracy nauczyciela
Wymiar
3 godzin
Kierownik
Agnieszka Przybyszewska (881-93-31-88)
Współprowadzący
Małgorzata Pawłowska (881-93-42-56),
Opłaty
750 zł