Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Od wychowawczej roli metod aktywizujących do dobra, prawdy i piękna
Rodzaj
Szkolenia rad pedagogicznych
Dział
Edukacja humanistyczna i języki obce
Wymiar
3 godzin
Kierownik
Justyna Miklaszewska-Polcyn (881-93-00-97)
Opłaty
700 zł