Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Szkolenie z doskonalenia umiejętności wychowawczych.
Dane formy doskonalenia
Tytuł
Szkolenie z doskonalenia umiejętności wychowawczych.
Kierownik
Justyna Miklaszewska-Polcyn
Liczba godzin:
5
Dane zamawiającego
Dane nabywcy
Dane płatnika/odbiorcy
Zgłoszenie zostało wysłane.