Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Sposoby na aktywizację dzieci w małych grupach. Szkolenie dotyczące rozwijania umiejętności nauczycieli w zakresie pracy z dziećmi w małych grupach.
Rodzaj
Szkolenia rad pedagogicznych
Dział
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
Wymiar
4 godzin
Kierownik
Justyna Miklaszewska-Polcyn (881-93-00-97)
Opłaty
900 zł