Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (W.III.JSz-4292/01/08)
Zmiany w przepisach prawa oświatowego
Rodzaj
Szkolenia rad pedagogicznych
Dział
Awans zawodowy, prawo oświatowe i zarządzanie
Wymiar
4 godzin
Kierownik
Małgorzata Trzeciak (502-20-29-63)
Opłaty
400 zł