Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Stymulowanie rozwoju dziecka poprzez sensoplastykę
Rodzaj
Szkolenia rad pedagogicznych
Dział
Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i kształcenie specjalne
Wymiar
4 godzin
Kierownik
Małgorzata Pawłowska (881-93-42-56)
Współprowadzący
Agnieszka Przybyszewska (881-93-31-88),
Opłaty
900 zł