Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Pierwsza pomoc przedmedyczna u dzieci oraz dorosłych
Rodzaj
Szkolenia rad pedagogicznych
Dział
Warsztat pracy nauczyciela
Wymiar
2 godzin
Kierownik
Ewa Kondrat (881-93-12-18)
Opłaty
1000 zł