Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Canva w edukacji (zdalnie)
Rodzaj
Szkolenia rad pedagogicznych
Dział
Edukacja cyfrowa
Wymiar
2 godzin
Kierownik
Barbara Iwanowska (881-93-34-12)
Opłaty
500 zł