Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (W.III.JSz-4292/01/08)
Storyline – metoda opowieści wychowawczej w pracy z przedszkolakami i/lub w edukacji wczesnoszkolnej
Rodzaj
Szkolenia rad pedagogicznych
Dział
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
Wymiar
5 godzin
Kierownik
Marzenna Wierzbicka (881-93-42-56)
Opłaty
500 zł