Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (W.III.JSz-4292/01/08)
Edukacja wczesnoszkolna a egzamin po 8 klasie. Analiza egzaminów zewnętrznych
Dane formy doskonalenia
Tytuł
Edukacja wczesnoszkolna a egzamin po 8 klasie. Analiza egzaminów zewnętrznych
Kierownik
Marzenna Wierzbicka
Liczba godzin:
4
Dane zamawiającego
Dane nabywcy
Dane płatnika/odbiorcy
Zgłoszenie zostało wysłane.