Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (W.III.JSz-4292/01/08)
Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli języka francuskiego
Rodzaj
Sieci współpracy i samokształcenia
Dział
Języki obce
Dla
dla nauczycieli języka francuskiego
Cele
  • podniesienie poziomu wiedzy przedmiotowo-językowej
Tematyka
  • dzielenie się wiedzą i wypracowanymi materiałami
  • wymiana doświadczeń
  • doskonalenie warsztatu pracy
Wymiar
20 godzin
Kierownik
Małgorzata Kaczmarek (881-93-00-97)
Opłaty
0 zł