Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (W.III.JSz-4292/01/08)
Narzędzia dialogu motywującego i karty metaforyczne w pracy nauczyciela wychowawcy – warsztaty
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Wychowanie
Dla
pedagogów, wychowawców, nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Cele
  •  zapoznanie uczestników z wybranymi narzędziami dialogu motywującego i z różnymi wariantami zastosowania kart metaforycznych w pracy wychowawczej
Tematyka
  • podstawy dialogu motywującego (DM)
  • karty metaforyczne jako narzędzia wspomagające techniki DM
  • symulacja konkretnych przypadków
Wymiar
6 godzin
Kierownik
Małgorzata Kaczmarek (881-93-00-97)
Opłaty
60 zł