Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (W.III.JSz-4292/01/08)
Kompetencje trzecioklasisty – badanie i analiza wyników sprawdzianów wewnętrznych organizowanych w szkołach. Analiza egzaminów
Rodzaj
Szkolenia rad pedagogicznych
Dział
Egzaminy zewnętrzne
Wymiar
5 godzin
Kierownik
Marzenna Wierzbicka (881-93-42-56)
Opłaty
500 zł