Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (W.III.JSz-4292/01/08)
Techniki poznawczo-behawioralne jako skuteczne narzędzia w pracy wychowawczej nauczyciela – warsztaty
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Wychowanie
Dla
nauczycieli wychowawców, nauczycieli świetlic, pedagogów, psychologów
Cele
  • ukazanie możliwości zastosowania wybranych technik terapii poznawczo-behawioralnej jako skutecznych narzędzi do zastosowania w pracy wychowawczej i w profilaktyce
Tematyka
  • źródła i podstawy terapii poznawczo- behawioralnej
  • fobia społeczna
  • trudności w nawiązywaniu i podtrzymywaniu relacji
  • syndrom wypalenia u dzieci i młodzieży
  • zaburzenia emocjonalne (nadmierna złość, agresja, wycofanie)
  • objawy depresyjne u dzieci i młodzieży
Wymiar
6 godzin
Kierownik
Małgorzata Kaczmarek (881-93-00-97)
Opłaty
60 zł