Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (W.III.JSz-4292/01/08)
Jak kształcić kompetencje czytelnicze u dzieci i młodzieży wykorzystując różne formy książek
Rodzaj
Szkolenia rad pedagogicznych
Dział
Edukacja humanistyczna / biblioteki i świetlice szkolne
Wymiar
4 godzin
Kierownik
Anna Piątek (881-93-23-18)
Opłaty
400 zł