Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (W.III.JSz-4292/01/08)
Arteterapia: zajęcia muzyczno-ruchowe w pracy z dziećmi – warsztaty
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Zdrowie i profilaktyka
Dla
nauczycieli świetlic i innych zainteresowanych nauczycieli
Cele
  • przekazanie umiejętności w zakresie wykorzystania zajęć muzyczno-ruchowych podczas zajęć świetlicowych
Tematyka
  • ćwiczenia integrujące grupę
  • ćwiczenia rytmizujące
  • ćwiczenia odreagowujące
  • ćwiczenia uwrażliwiające
  • ćwiczenia z zakresu terapii tańcem
Wymiar
5 godzin
Kierownik
Małgorzata Kaczmarek (881-93-00-97)
Opłaty
50 zł