Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (W.III.JSz-4292/01/08)
Bajkoterapia jako metoda wspierająca rozwój emocjonalny i społeczny dzieci – kurs
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Zdrowie i profilaktyka
Dla
nauczycieli pierwszego i drugiego etapu edukacyjnego, pedagogów, psychologów
Cele
  •  zapoznanie nauczycieli z możliwościami celowego wykorzystania różnych kategorii bajek i baśni w pracy wychowawczej
Tematyka
  • bajki psychoterapeutyczne, psychoeduka-cyjne i relaksacyjne
  • archetypy i symbole jako ponadczasowy składnik opowieści
  • analiza wybranych baśni i bajek w kontekście pracy wychowawczej
Wymiar
10 godzin
Kierownik
Małgorzata Kaczmarek (881-93-00-97)
Opłaty
100 zł