Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (W.III.JSz-4292/01/08)
Jak rozwijać zdolność koncentracji uwagi u dzieci i młodzieży – warsztaty
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Warsztat pracy nauczyciela
Dla
wszystkich zainteresowanych nauczycieli, pedagogów i psychologów
Cele
  • wyposażenie nauczycieli w wiedzę teoretyczną i praktyczną dotyczącą możliwości rozwijania zdolności koncentracji uwagi
Tematyka
  • tradycyjne i nowoczesne metody rozwijające zdolność koncentracji uwagi
  • koncepcja ciszy w pedagogice Marii Montessori i podejściu Mindfulness Jona Kabata-Zinna
  • ćwiczenia praktyczne do wykorzystania w pracy wychowawczej
Wymiar
8 godzin
Kierownik
Małgorzata Kaczmarek (881-93-00-97)
Opłaty
80 zł