Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (W.III.JSz-4292/01/08)
Uzależnienie od internetu i komputera – wprowadzenie do profilaktyki, diagnozy i leczenia
Rodzaj
Szkolenia rad pedagogicznych
Dział
Technologia informacyjno-komunikacyjna
Wymiar
4 godzin
Kierownik
Grażyna Szabłowicz-Zawadzka (881-93-43-50)
Opłaty
400 zł