Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Nie taki program straszny, jak go malują - zasady konstruowania programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły - szkolenie zdalne
Dane osobowe kandydata
Miejsce zatrudnienia
Zgłoszenie zostało wysłane.