Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (W.III.JSz-4292/01/08)
Analiza jakościowa wyników egzaminu ósmoklasisty jako warunek rozwoju ucznia, nauczyciela i szkoły
Rodzaj
Szkolenia rad pedagogicznych
Dział
Egzaminy zewnętrzne
Wymiar
5 godzin
Kierownik
Barbara Iwanowska (881-93-34-12)
Opłaty
500 zł