Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (W.III.JSz-4292/01/08)
Ocenianie kształtujące na lekcji języka obcego – warsztaty
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Języki obce
Dla
nauczyciele języków obcych
Cele
  • przygotowanie nauczycieli języków obcych do zastosowania oceniania kształtującego (OK) w praktyce
Tematyka
  • założenia i zasady oceniania kształtującego
  • cele, kryteria sukcesu
  • informacja zwrotna
  • pytania kluczowe
  • ocena koleżeńska i inne
  • opracowywanie planu wprowadzania OK na lekcjach języka obcego
Wymiar
4 godzin
Kierownik
Regina Strzemeska (881-93-34-26)
Opłaty
40 zł