Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (W.III.JSz-4292/01/08)
Organizacja i zasady funkcjonowania świetlic szkolnych – warsztaty
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Edukacja humanistyczna / biblioteki i świetlice szkolne
Dla
nauczycieli świetlic
Cele
  • wspieranie nauczycieli świetlic w realizowaniu zadań świetlic szkolnych
Tematyka
  • podstawy prawne funkcjonowania świetlic
  • jak zaplanować   i zrealizować  zajęcia dla dzieci
Wymiar
8 godzin
Kierownik
Anna Piątek (881-93-23-18)
Opłaty
80 zł