Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (W.III.JSz-4292/01/08)
Kampania czytelnicza w szkole przeprowadzona metodą projektu
Dane formy doskonalenia
Tytuł
Kampania czytelnicza w szkole przeprowadzona metodą projektu
Kierownik
Anna Piątek
Liczba godzin:
4
Dane zamawiającego
Dane nabywcy
Dane płatnika/odbiorcy
Zgłoszenie zostało wysłane.