Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (W.III.JSz-4292/01/08)
Kurs kwalifikacyjny z zakresu metodyki wczesnego nauczania języka angielskiego
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Kursy kwalifikacyjne
Dla
nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego z podstawową znajomością języka angielskiego (poziom biegłości A2+ /B1 ESOKJ)
Cele
  • przygotowanie nauczycieli do realizacji podstawy programowej edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego w zakresie zajęć z języka angielskiego
Tematyka
  • zajęcia językowe (120 godzin)
  • zajęcia z metodyki nauczania języka obcego w okresie wczesnoszkolnym i przedszkolnym (70 godzin)
  • praktyka, praca projektowa (60 godzin)
  • praca własna (30 godzin)
Wymiar
280 godzin
Kierownik
Regina Strzemeska (881-93-34-26)
Opłaty
2300 zł