Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (W.III.JSz-4292/01/08)
Doświadczenia na lekcjach chemii w szkole podstawowej – kurs
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Edukacja matematyczno-przyrodnicza
Dla
nauczycieli chemii, przyrody
Cele
 • przeprowadzenie ciekawych doświadczeń zgodnie z podstawą programową
 • poszerzenie wiedzy na temat poprawności dydaktycznej eksperymentu
 • poznanie metody problemowej w rozwijaniu kompetencji kluczowych,
 • wykorzystanie cyklu Kolba, model uczenia przez doświadczenie,
 • doskonalenie umiejętności praktycznego wykorzystania doświadczeń w różnych warunkach szkolnych
Tematyka
 • analiza zapisów podstawy programowej z chemii
 • wskazówki, jak stworzyć tanie i bezpieczne minilaboratorium
 • mobilne laboratoria ćwiczeniowe w każdych warunkach szkolnych
 • wykonywanie przez uczestników doświadczeń zapisanych w podstawie programowej z wykorzystaniem kart pracy
 • wykonywanie przez uczestników ciekawych doświadczeń  –  innych niż zaproponowane w podstawie programowej z wykorzystaniem kart pracy
 • prezentacja zasobów pracowni KPCEN z czujnikami Pasco, metoda nauczania przez dociekanie
Wymiar
10 godzin
Kierownik
Barbara Iwanowska (881-93-34-12)
Opłaty
100 zł