Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (W.III.JSz-4292/01/08)
Doświadczenia na lekcjach chemii w szkole ponadpodstawowej – kurs
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Edukacja matematyczno-przyrodnicza
Dla
nauczycieli chemii
Cele
  • przeprowadzenie ciekawych doświadczeń zgodnie z podstawą programową
  • poszerzenie wiedzy na temat poprawności dydaktycznej eksperymentu
  • zrozumienie znaczenia metody problemowej w rozwijaniu kompetencji kluczowych
  • poznanie cyklu Kolba, modelu uczenia przez doświadczenie
  • doskonalenie umiejętności praktycznego wykorzystania doświadczeń w różnych warunkach szkolnych
Tematyka
  • analiza zapisów podstawy programowej z chemii, zmiany merytoryczne i metodyczne, na co należy zwrócić uwagę,
  • wskazówki, jak stworzyć tanie i bezpieczne minilaboratorium umożliwiające uczniom wykonywanie wielu eksperymentów, mobilne laboratoria ćwiczeniowe w każdych warunkach szkolnych
  • wykonywanie przez uczestników doświadczeń zapisanych w podstawie programowej z wykorzystaniem kart pracy
  • wykonywanie przez uczestników ciekawych doświadczeń –  innych niż zaproponowane w podstawie programowej z wykorzystaniem kart pracy,
  • prezentacja zasobów pracowni KPCEN z czujnikami Pasco, metoda nauczania przez dociekanie
Wymiar
10 godzin
Kierownik
Barbara Iwanowska (881-93-34-12)
Opłaty
100 zł