Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego (zdalnie)
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Awans zawodowy, prawo oświatowe i zarządzanie
Dla
nauczycieli mianowanych
Cele

- nabycie wiedzy na temat podstaw prawnych uzyskiwania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

- umiejętność tworzenia planów rozwoju zawodowego i sprawozdań

- zapoznanie z przykładami działań spełniających wymagania awansowe

- nabycie umiejętności autoprezentacji podczas postępowania kwalifikacyjnego

Tematyka

- analiza aktów prawnych w sprawie uzyskiwania stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego

- rozwój zawodowy nauczyciela – koncepcje

- planowanie, realizacja i ewaluacja działań edukacyjnych

- przykłady działań spełniających wymagania na nauczyciela dyplomowanego

- przygotowanie dokumentacji

- przebieg postępowania kwalifikacyjnego

- postępowanie kwalifikacyjne – zasady dobrej autoprezentacji

- konsultacje indywidualne dla nauczycieli

Wymiar
8 godzin
Kierownik
Małgorzata Trzeciak (502-20-29-63)
Opłaty
128 zł