Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego (zdalnie)
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Awans zawodowy, prawo oświatowe i zarządzanie
Dla
nauczycieli stażystów
Cele

- nabycie wiedzy na temat podstaw prawnych uzyskiwania stopni awansu zawodowego

- nabycie umiejętności tworzenia planów i sprawozdań oraz prezentacji dorobku nauczycielskiego podczas postępowania egzaminacyjnego

Tematyka

- analiza aktów prawnych w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli

- rozwój zawodowy nauczyciela – koncepcje

- planowanie, realizacja i ewaluacja działań edukacyjnych

- pojęcie dorobku nauczycielskiego i sposoby jego prezentacji

- przykłady działań spełniających wymagania kwalifikacyjne

- zasady współpracy z opiekunem stażu

- postępowanie egzaminacyjne i zasady autoprezentacji

- konsultacje indywidualne dla nauczycieli

Wymiar
8 godzin
Kierownik
Małgorzata Trzeciak (502-20-29-63)
Opłaty
128 zł