Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Kurs dla opiekunów stażu (zdalnie)
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Awans zawodowy, prawo oświatowe i zarządzanie
Dla
nauczycieli przygotowujących się do funkcji opiekuna stażu lub pełniących tę funkcję
Cele

- zapoznanie z podstawami andragogiki

- pogłębienie wiedzy na temat przepisów prawa z zakresu awansu zawodowego i innych przepisów prawa oświatowego

- zapoznanie z zasadami obserwacji lekcji

- współczesne kierunki rozwoju dydaktyki i metodyki nauczania

Tematyka

- metodyka pracy z dorosłymi

- coaching i mentoring – wykorzystanie w pracy opiekuna stażu

- jak obserwować i być obserwowanym – przygotowanie do lekcji otwartych

- nowoczesne metody nauczania, innowacje pedagogiczne

Wymiar
10 godzin
Kierownik
Małgorzata Trzeciak (502-20-29-63)
Opłaty
160 zł