Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Uczeń ukraiński w szkole – vademecum dyrektora – warsztaty
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Awans zawodowy, prawo oświatowe i zarządzanie
Dla
dyrektorów, wicedyrektorów szkół/placówek
Cele

- zapoznanie z aktami prawnymi regulującymi nauczanie uczniów z Ukrainy

- zapoznanie z zadaniami dla dyrektora związanymi z uczniami z Ukrainy

- jak organizować edukację dla nowych uczniów

- jak rozmawiać z rodzicami i dziećmi o nowej sytuacji

- rozpoznawanie niepokojących zachowań uczniów

- sposoby integracji uczniów i rodziców

Tematyka

- zmiany prawa oświatowego w obszarze edukacji ucznia ukraińskiego

- uchodźcy z Ukrainy w polskich klasach

- ukraińskie oddziały przygotowawcze

- spotkania z rodzicami

- niepokojące sygnały w zachowaniu

- scenariusze zajęć

- pomysły na integrację

Wymiar
5 godzin
Kierownik
Sławomir Żebrowski (881-93-00-83)
Opłaty
80 zł