Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (W.III.JSz-4292/01/08)
Obserwacje i zajęcia terenowe w realizacji nowej podstawy programowej z biologii w szkole podstawowej – warsztaty
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Edukacja matematyczno-przyrodnicza
Dla
nauczycieli przyrody, biologii
Cele
  • doskonalenie nauczycieli w realizacji podstawy programowej, ze szczególnym akcentem na
  • metody badawcze, takie jak obserwacja i eksperyment
Tematyka
  • udział w zajęciach terenowych, podczas których zostaną postawione problemy badawcze
  • poszukiwanie rozwiązań stawianych problemów
  • przeprowadzenie szeregu obserwacji przyrodniczych
Wymiar
10 godzin
Kierownik
Barbara Iwanowska (881-93-34-12)
Opłaty
100 zł