Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Mnemotechniki w nauczaniu języka obcego – warsztaty
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Edukacja humanistyczna i języki obce
Dla
nauczycieli języków obcych w szkołach podstawowych
Cele

- wykorzystanie na lekcjach ogólnodostępnych materiałów w języku angielskim

Tematyka

- sposoby wykorzystywania mnemotechniki na lekcji języka angielskiego

Wymiar
4 godzin
Kierownik
Maria Lesisz-Wojciechowska (881-93-44-85)
Opłaty
64 zł