Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (W.III.JSz-4292/01/08)
Rozwijanie kompetencji kluczowych na matematyce i przedmiotach przyrodniczych – warsztaty
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Edukacja matematyczno-przyrodnicza
Dla
nauczycieli matematyki, chemii, fizyki, biologii, przyrody
Cele
  • rozwijanie kompetencji kluczowych na podstawie wybranych metod aktywizujących
Tematyka
  • omówienie kompetencji kluczowych
  • wybrane metody aktywizujące
  • przygotowanie scenariuszy zajęć z wykorzystaniem metod aktywizujących rozwijających kompetencje kluczowe
Wymiar
10 godzin
Kierownik
Barbara Iwanowska (881-93-34-12)
Opłaty
100 zł