Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Narzędzia diagnostyczne w pracy doradcy zawodowego – warsztaty
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Doradztwo zawodowe i kształcenie zawodowe
Dla
nauczycieli doradztwa zawodowego, pedagogów, nauczycieli wychowawców
Cele

- wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętność korzystania z narzędzi diagnostycznych

Tematyka

- przykładowe narzędzia diagnostyczne i ich wykorzystanie

Wymiar
6 godzin
Kierownik
Dorota Andrzejewska (881-93-31-90)
Opłaty
96 zł