Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Eksperymentowanie z fizyką – warsztaty
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Edukacja matematyczno-przyrodnicza
Dla
nauczycieli fizyki
Cele

- nauczanie przez dociekanie

Tematyka

- doświadczenia – jedna z metod przekazywania wiedzy

- przećwiczenie dwuprzykładowych doświadczeń

- budowa dwóch przyrządów pomiarowych

 - wykorzystanie eksperymentu w pracy domowej – wspomaganie samodzielnego poznania świata

Wymiar
3 godzin
Kierownik
Lidia Rebain (881-93-34-26)
Opłaty
48 zł