Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Fenomen gier planszowych – warsztaty
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Edukacja matematyczno-przyrodnicza
Dla
nauczycieli matematyki
Cele

- doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela matematyki

Tematyka

- propozycje gier dydaktycznych rozwijających kompetencje kluczowe

Wymiar
3 godzin
Kierownik
Agnieszka Szymczak (797-46-66-53)
Opłaty
48 zł