Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (W.III.JSz-4292/01/08)
Storytelling jako możliwość zaciekawienia czytaniem – warsztaty
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Edukacja humanistyczna / biblioteki i świetlice szkolne
Dla
nauczycieli wszystkich przedmiotów
Cele
  • zapoznanie nauczycieli ze  stortellingiem jako metodą pracy z uczniami, pozwalającą kształcić umiejętność posługiwania się słowem
Tematyka
  • sztuka opowiadania w przestrzeni edukacji
  • storytelling w przygotowaniu warsztatu pracy nauczycieli języków
Wymiar
8 godzin
Kierownik
Anna Piątek (881-93-23-18)
Opłaty
80 zł