Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (W.III.JSz-4292/01/08)
Jak uzyskać efektywność nauczania, uwzględniając wiedzę z neurodydaktyki
Rodzaj
Szkolenia rad pedagogicznych
Dział
Warsztat pracy nauczyciela
Wymiar
5 godzin
Kierownik
Anna Piątek (881-93-23-18)
Opłaty
500 zł