Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (W.III.JSz-4292/01/08)
Jak uzyskać efektywność nauczania, uwzględniając wiedzę z neurodydaktyki
Dane formy doskonalenia
Tytuł
Jak uzyskać efektywność nauczania, uwzględniając wiedzę z neurodydaktyki
Kierownik
Anna Piątek
Liczba godzin:
5
Dane zamawiającego
Dane nabywcy
Dane płatnika/odbiorcy
Zgłoszenie zostało wysłane.