Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (W.III.JSz-4292/01/08)
Egzamin ósmoklasisty z matematyki. Wskazówki do pracy z uczniami – kurs
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Edukacja matematyczno-przyrodnicza
Dla
nauczycieli matematyki
Cele
  • doskonalenie warsztatu nauczycieli w zakresie planowania zajęć z wykorzystaniem różnorodnych technik i metod pracy pod kątem przygotowania do egzaminu ósmoklasisty
Tematyka
  • podstawa programowa a zadania w Informatorze CKE
  • rodzaje zadań egzaminacyjnych
  • ćwiczenia wspierające przygotowanie uczniów do egzaminu
  • strategie rozwiązywania zadań egzaminacyjnych
  • najczęstsze błędy popełniane przez uczniów - jak ich uniknąć
  • zadania rozwijające rozumowanie
Wymiar
10 godzin
Kierownik
Agnieszka Przybyszewska (881-93-31-88)
Opłaty
100 zł