Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (W.III.JSz-4292/01/08)
Gry i zabawy matematyczne – warsztaty
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Edukacja matematyczno-przyrodnicza
Dla
nauczycieli wychowawców edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczycieli matematyki
Cele
  • upowszechnianie metod aktywizujących pracę ucznia na lekcji oraz rozwijanie myślenia matematycznego u ucznia
Tematyka
  • gry i zabawy – tradycja czy innowacja w nauczaniu
  • sposoby na interesujące wprowadzanie do tematu
  • przykłady gier i zabaw rozwijających myślenie matematyczne
Wymiar
6 godzin
Kierownik
Agnieszka Przybyszewska (881-93-31-88)
Opłaty
60 zł