Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (W.III.JSz-4292/01/08)
Współpraca przedszkola, szkoły z rodzicami dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Rodzaj
Szkolenia rad pedagogicznych
Dział
Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i kształcenie specjalne
Wymiar
5 godzin
Kierownik
Wiesława Kuban (881-93-44-85)
Opłaty
500 zł