Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Jak przygotować ucznia do wypowiedzi pisemnej na maturze z języka obcego (angielski) – kurs
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Egzaminy zewnętrzne
Dla
nauczycieli języków obcych w szkołach ponadpodstawowych
Cele

- przygotowanie nauczycieli języków obcych szkół ponadpodstawowych do realizacji wymagań egzaminacyjnych i przygotowania uczniów do wypowiedzi pisemnej na egzaminie maturalnym z języka obcego na przykładzie języka angielskiego (szkolenie w języku polskim)

Tematyka

- analiza wymagań egzaminacyjnych w kontekście egzaminu maturalnego

- przykłady zadań w części wypowiedź pisemna z zakresu obowiązującego na maturze

- formy wypowiedzi pisemnych

- przykłady technik efektywnego nauczania pisania

- wypracowanie ćwiczeń podnoszących efektywność nauki pisania

- omówienie i analiza kryteriów oceniania prac pisemnych na poziomie podstawowym i rozszerzonym

- zastosowanie kryteriów do oceny przykładowych prac pisemnych

Wymiar
4 godzin
Kierownik
Maria Lesisz-Wojciechowska (881-93-44-85)
Opłaty
64 zł