Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Omówienie analizy wyników egzaminu ósmoklasisty – język polski. Wskazówki metodyczne – warsztaty
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Egzaminy zewnętrzne
Dla
nauczycieli języka polskiego w szkołach podstawowych
Cele

- zwiększenie kompetencji nauczycieli w zakresie wyciągania wniosków z wyników egzaminów

Tematyka

- porównanie ogólnopolskich wyników egzaminu i w konkretnej placówce

- typy zadań sprawiających uczniom trudności

- określenie przyczyn błędów w rozwiązywaniu zadań

- wskazówki metodyczne do pracy z uczniami

Wymiar
4 godzin
Kierownik
Ewa Kondrat (881-93-12-18)
Opłaty
64 zł