Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (W.III.JSz-4292/01/08)
Matura z matematyki warsztaty – warsztaty
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Edukacja matematyczno-przyrodnicza
Dla
nauczycieli matematyki
Cele
  • doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli matematyki w zakresie realizacji podstawy programowej i przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego z matematyki
Tematyka
  • analiza podstawy programowej w kontekście egzaminu maturalnego
  • przykłady zadań z poziomu podstawowego obowiązującego na maturze
  • przykłady zadań z poziomu rozszerzonego obowiązującego na maturze
  • omówienie i ocena przykładowych rozwiązań uczniowskich
Wymiar
4 godzin
Kierownik
Agnieszka Przybyszewska (881-93-31-88)
Opłaty
40 zł