Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (W.III.JSz-4292/01/08)
Komunikacja interpersonalna w szkole
Dane formy doskonalenia
Tytuł
Komunikacja interpersonalna w szkole
Kierownik
Wiesława Kuban
Liczba godzin:
5
Dane zamawiającego
Dane nabywcy
Dane płatnika/odbiorcy
Zgłoszenie zostało wysłane.